Danskarna är
lyckligast

Svenskarna är ett av världens lyckligaste folk, enligt World Happiness report.
Bland 157 undersökta länder hamnar vi på tionde plats.
Lyckligast i världen är våra grannar: Danskarna.

Text: Cecilia Gustavsson

Sverige har tappat från femte plats 2014, sedan till åttonde plats 2015. Men enligt forskarna är det så små förändringar i lycka när det gäller länderna i topp tio att det inte går att dra några slutsatser.
För första gången har rapporten lagt vikt vid hur ojämlika levnadsförhållanden runt oss påverkar lyckan.

pengarDet visar sig ha stor betydelse: I länder med stora klyftor mellan fattiga och rika är lyckonivån lägre. Detsamma gäller där det är stora skillnader i lycka och olycka mellan delar av befolkningen – där blir ”medellyckan” lägre.
Och de här skillnaderna har tyvärr ökat i de flesta länder, skriver de som arbetat med rapporten.
Sex huvudfaktorer är klart viktigast. De påverkar tre fjärdedelar av människors lycka:
• Förväntad hälsa i livet
• Att ha någon närstående att luta sig mot vid problem
• Frihet att bestämma över sitt liv
• Generositet i omgivningen
• Landets BNP
• Frihet från korruption hos folkvalda och företag

Stora skillnader
Ett lands invånare påverkas alltså av hur samhället runt dem mår.
– Alla länder borde sträva efter en helhetssyn mellan ekonomisk, social och miljövänlig utveckling, i stället för att bara fokusera på ekonomisk tillväxt, kommenterar Jeffrey Sachs, chef för The Earth Institute vid Columbiauniversitetet.

Runt 3 000 personer per land fick ranka hur de uppfattar sina liv inom olika områden på en skala mellan 1 och 10. Medel bland alla länderna är 5,1.
Det skiljer hela fyra poäng mellan de tio länderna i topp (7,4 i medel) och de i botten (3,4 i medel). Det märks tydligt hur krig, konflikter och dålig ekonomi påverkar befolkningen – inte oväntat ligger Syrien näst sist.
Lyckoforskning har blivit allt större internationellt de senaste åren, och en del länder har till och med infört ministrar för området, till exempel Venezuela och Förenade Arabemiraten. En utmaning – skriver författarna till rapporten – är att religionen stadigt minskar sitt grepp i världen, och vad den i så fall ska ersättas med.
World Happiness Report har utfört mätningar sedan 2012.

Världens tio lyckligaste länder 2013–2015:

1) Danmark
2) Schweiz
3) Island
4) Norge
5) Finland
6) Kanada
7) Nederländerna
8) Nya Zeeland
9) Australien
10) Sverige (2014: plats 5, 2015: plats 8)

Världens tio minst lyckliga länder 2013–2015:

148) Madagaskar
149) Tanzania
150) Liberia
151) Guinea
152) Rwanda
153) Benin
154) Afghanistan
155) Togo
156) Syrien
157) Burundi

Källa: World happiness report