Vill du bli lycklig? Skaffa inte barn

Barn ger inte lycka. Tvärtom.
Det visar den stora undersökningen World Happiness Survey.

Text: Cecilia Gustavsson

Den allmänna uppfattningen är att barn ger lycka och mening med tillvaron. Men så behöver det inte alls vara, enligt en stor internationell studie.
Människor med och utan barn i över hundra länder har fått svara på frågor om lycka och hur nöjda de är med livet. Forskarna själva skriver i en rapport att de är överraskade av resultatet:
• Tillfredsställelsen med livet är högre bland dem som inte har barn.
• Tydligast är den negativa effekten av föräldraskap bland mammor – för papporna märks det inte lika väl. Studien gäller heterosexuella par.
• Det negativa sambandet mellan föräldraskap och lycka är större i länder med hög arbetslöshet.

doodle_image_3Värre i rika länder
Däremot – vilket förvånar forskarna – är den negativa effekten också större i rika länder, alltså de med hög BNP, bruttonationalprodukt. En förklaring är att föräldrarna känner mer stress och tidsbrist där.
Även tidigare studier visar att barn inte är den lyckoboost för parrelationen som man kan tro. Relationen mellan föräldrarna riskerar att bli sämre när de bildar familj och ansvaret för barn och hushållsarbete ska delas upp. Barnlösa kvinnor är överlag mer nöjda med kärleksrelationen än mödrar.
En annan anledning till att barn även för med sig bekymmer är att det frestar på ekonomin.
Den minst lyckliga tiden som förälder är när barnen är små och under deras tonår.
Däremot finns forskning som visar att lyckan över att vara förälder stiger i det långa loppet, när barnen bli äldre. Änkor och änklingar är också mer nöjda med att de har barn än andra, enligt World Happiness Survey.
De tre länder där barn för med sig mest lycka är Montenegro, Kina och Kirgizistan.Sverige kommer på 21:e plats. De tre länder där den negativa effekten av föräldraskap märks mest är Makedonien, Tunisien och Libyen.